ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު، ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން 2 ކޯހަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު، ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން 01 އޭޕްރީލް 2019 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤިރާޔަތު ސެޓްފިކެޓް 1 އަދި 2 އަށް ބައިވެރިން ހޯދުމަށް މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެ ކޯހަކަށްވެސް ޖުމުލަ 20 ބައިވެރިން ހޯއްދުމަށް ކުރި އިޢުލާންގެ މުއްދަތު 28 މާރޗް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:30 ން 14:00 އަށް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Leave a Reply