ޚަބަރު

މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ މިރޭ ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަނީ.

މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް މިއަދު ހަނދު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މިރޭ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 10:00 ގައެވެ.

Leave a Reply