ޚަބަރު

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބުނު ކަދުރު ބަހަން ފަށަނީ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބުނު ކަދުރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިފަހަރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިފައިވަނީ 459 ބޮޑި ކަދުރެވެ. މިކަދުރު ބެހުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިނިމުނު 3 އަހަރު ފަޤީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބެހުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ކަދުރު ބޮޑި، ބާކީ ހުރި ގޭތަކަށެވެ.

Leave a Reply