ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހު ކުޅުދުއްފުށީ 4 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރަނީ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 20 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ރަމަޟާންމަސް ނިމެންދެން ކޮންމެރެއަކު ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖުމުލަ 4 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ނަމާދު ފަށާ ގަޑިތަކެވެ.

Leave a Reply