416 thoughts on “ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. އަތޮޅުގައި އެޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.