އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3 އޭ.އެމް.ވޯކާރސް އާއެވެ.

355 thoughts on “އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *