04 އޭޕްރީލް 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

Download (PDF, 163KB)

Download (PDF, 368KB)

Download (PDF, 349KB)

Download (PDF, 339KB)

Download (PDF, 377KB)

Download (PDF, 370KB)

Download (PDF, 344KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

One thought on “04 އޭޕްރީލް 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

  • 19/06/2021 at 00:22
    Permalink

    Genuinely no matter if someone doesn’t be aware of then its up to other visitors that they
    will assist, so here it takes place.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *