އިޢުލާން

04 އޭޕްރީލް 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓިގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

Download (PDF, 163KB)

Download (PDF, 368KB)

Download (PDF, 349KB)

Download (PDF, 339KB)

Download (PDF, 377KB)

Download (PDF, 370KB)

Download (PDF, 344KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a Reply