530 thoughts on “ކޮވިޑް – 19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ބާޒާރު ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.