97 thoughts on “ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓަށާއި، ލޯކަލް ބަނދަރަށް މީހުން އެއްވެ ނޫޅުމަށް އެންގުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.