އިޢުލާން

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

Download (PDF, 50KB)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4jDMGAUG_xoo5NFk8EBzF0cVb0YVz_vAk-W6t3mTZfdaMA/viewform?usp=pp_url

 

 

Leave a Reply