މަގުމަތީ ބައްތިއާއި ބަނދަރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން:

12 އޭޕްރީލް 2020 ން 16 އޭޕްރީލް 2020

10:00 ން 12:00 ށް

މަޢުލޫމާތު ދިނުން:

ތާރީޚް: 19 އޭޕްރީލް  2020

ގަޑި: 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 26 އޭޕްރީލް 2020

 ގަޑި: 11:00

Download (PDF, 56KB)

One thought on “މަގުމަތީ ބައްތިއާއި ބަނދަރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

  • 20/04/2022 at 07:20
    Permalink

    Hello to all, for the reason that I am in fact keen of reading this webpage’s post to be updated on a regular basis. It carries nice information.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.