ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް)

އިއުލާން ނަމްބަރ: (IUL)266/266/2020/85 (17 އޮގަސްޓް 2020)

Download (PDF, 130KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *