އިޢުލާން

ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތަކާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ 6528831 އަށް ގުޅުއްވައި ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

Download (PDF, 44KB)

Leave a Reply