އިޢުލާން

އެސިސްޓެންޓް ހާބަރ އޮފިސަރ (ޖީއެސް – 3) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯރމް)

އިއުލާނު ނަމްބަރު: (IUL)266-A/266/2020/100

Download (PDF, 123KB)

Leave a Reply