247 thoughts on “އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ، މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

Leave a Reply

Your email address will not be published.