އިޢުލާން

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް-1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2020/137 އާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް (އެމް.އެސް.1) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް (A2 ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިންޓަވިޔު ދައުވަތު ސިޓީގައިވާ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކޯޑް ނަމްބަރ އާއި ދިމާލުގައި އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ތަފްސީލް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

 

Download (PDF, 102KB)

Leave a Reply