އިޢުލާން

މިސްކިތު މަސައްކަތު (އެސް.އެސް – 1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރެވިފައި

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2020/120 އާ ގުޅިގެން މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމަށް (އެސް.އެސް.1) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 2 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ޝާޢިއުކުރެވި، ޝަކުވާއަށް ހުށައަޅާލުމުން ލިބުނު ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން އިސްލާހުކުރެވުނު A2 ޝީޓް ތިރީގައި ވަނީއެވެ. ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑް ނަމްބަރާއި ދިމާލުގައި އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ތަފްސީލް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

Download (PDF, 289KB)

Leave a Reply