އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް-1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2020/154 އާ ގުޅިގެން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް (އެމް.އެސް.1) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް (A2 ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިންޓަވިޔު ދައުވަތު ސިޓީގައިވާ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކޯޑް ނަމްބަރ އާއި ދިމާލުގައި އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ތަފްސީލް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

Download (PDF, 108KB)

Leave a Reply