123 thoughts on “އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ – ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މިސްކިތްތަކުގެ ކުނިއުކާލުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.