ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއުލާން

Download (PDF, 43KB)

މަތީގައިވާ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮއްކުރާ އަދި ދަމާގާޑިޔާގެ ފޮޓޯ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ،

413 thoughts on “ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއުލާން

Leave a Reply

Your email address will not be published.