އިޢުލާން

ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއުލާން

Download (PDF, 43KB)

މަތީގައިވާ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮއްކުރާ އަދި ދަމާގާޑިޔާގެ ފޮޓޯ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ،

Leave a Reply