One thought on “އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *