65 thoughts on “(02 މާރޗް 2022) – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 42 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Leave a Reply to Owovcx Cancel reply

Your email address will not be published.