11 thoughts on “(20 އޭޕްރިލް 2022) – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 49 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.