ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސުންގަޑި: 28 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ އިޢުލާން ޕީ.ޑީ.އެފް ޑައުންލޯޑް ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް

Read more

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2021/105 އާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ( ޖީ.އެސް. 4) މަޤާމަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް (

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ : 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް DOC PDF

Read more