ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިސްމަޤާމަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްމަޤާމެއް ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހަދިޔާ، ޢަބްދުﷲ އާދަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަޤާމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ 21 ޖުލައި 2019 ގައެވެ. މިއީ މިމަޤާމަށް

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައްވައިފި.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ

Read more