ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ސުންގަޑި: 17 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

Read more