553 thoughts on “ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ބޯގަންވިލާ، ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ( މާލިމީ ކުޑަފުތު )ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު

Leave a Reply

Your email address will not be published.