ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް

މިފޯމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓުކުރުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމެއް.

މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިއެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަގުބައްތި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ސަރަހައްދު އަދި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހިމެނޭހެން ފޯމްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް، ހުށައެޅުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން.

 

 

One thought on “ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް

 • 24/06/2022 at 12:16
  Permalink

  Oh my ցoodness! Impressive article dude! Thanks, However Ӏ am having difficulties with your
  RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS issues?
  Anyone that knows the ɑnswer wilⅼ you kindly respond?
  Thanx!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.