ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް (IUL)266-HR/266/2022/91 މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާ (އިސްލާހް ކުރެވިފައި) (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-HR/266/2022/91 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑް ނަމްބަރ އާއި ދިމާލުގައި އެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ ތަފްސީލް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ

A2 Sheet (Revised)-2

ޑައުންލޯޑް

Leave a Reply